khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Huy Hồng
Ngày sinh:
Quê quán: Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương ...
Đơn vị: K19 Công binh - E203 - QK C40
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thanh (Thanh Hoá)

Phần mộ của liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong (Quảng Trị)
(15/5/2007 1:17:17 PM)

Danh sách liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong - Quảng Trị (06)

Trong chuýº¿n công tác, Trung tâm đã thu thập và cập nhật danh sách này. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405
(1/4/2007 2:40:27 PM)

Danh sách liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong - Quảng Trị (05)

Trong chuýº¿n công tác, Trung tâm đã thu thập và cập nhật danh sách này. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405
(1/4/2007 2:38:41 PM)

Danh sách liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong - Quảng Trị (04)

Trong chuýº¿n công tác, Trung tâm đã thu thập và cập nhật danh sách này. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405
(1/4/2007 2:36:09 PM)

Danh sách liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong - Quảng Trị (03)

Trong chuýº¿n công tác, Trung tâm đã thu thập và cập nhật danh sách này. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405
(1/4/2007 2:34:27 PM)

Danh sách liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong - Quảng Trị (02)

Trong chuýº¿n công tác, Trung tâm đã thu thập và cập nhật danh sách này. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405
(1/4/2007 2:32:26 PM)

Danh sách liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Triệu Phong - Quảng Trị (01)

Trong chuýº¿n công tác, Trung tâm đã thu thập và cập nhật danh sách này. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405
(1/4/2007 2:30:04 PM)

Liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Danh sách Liệt sĩ đã được quy tập tại nghĩa trang Quốc lộ 1A, Phường Bắc Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa do chị Nghĩa ghi chép trên các bia mộ tại nghĩa trang.
(23/2/2007 5:20:32 PM)

Liệt sĩ nguyên quán Bắc Cạn, Bắc Thái (lần 2) đã được quy tập

Danh sách do Bộ Lao động cung cấp theo quyết định của Chính phủ
(25/12/2006 3:04:48 PM)

Liệt sĩ nguyên quán Bắc Cạn, Bắc Thái (lần 1) đã được quy tập

Danh sách do Bộ Lao động cung cấp theo quyết định của Chính phủ
(25/12/2006 3:02:38 PM)

Liệt sĩ nguyên quán Hà Giang (Lần 4) đã được quy tập tại nghĩa trang cả nước

Danh sách do Bộ Lao động cung cấp theo quyết định của Chính phủ
(18/12/2006 5:00:57 PM)

Liệt sĩ nguyên quán Hà Giang (Lần 3) đã được quy tập tại nghĩa trang cả nước

Danh sách do Bộ Lao động cung cấp theo quyết định của Chính phủ
(18/12/2006 4:58:10 PM)

Liệt sĩ nguyên quán Hà Giang (Lần 2) đã được quy tập tại nghĩa trang cả nước

Danh sách do Bộ Lao động cung cấp theo quyết định của Chính phủ
(18/12/2006 4:54:57 PM)

Liệt sĩ nguyên quán Hà Giang (Lần 1) đã được quy tập tại nghĩa trang cả nước

Danh sách do Bộ Lao động cung cấp theo quyết định của Chính phủ
(18/12/2006 4:51:27 PM)