khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vương Tuấn
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Số 179- Bùi thị Xuân- Hà Nội ...
Đơn vị: Đại đội 11-tiểu đoàn 3-trung đoàn 1-Qu
Hy sinh: Mặt trận phía nam quân khu 4

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >