khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Năng Nhẫn
Ngày sinh: 1950
Quê quán: xã tây tiến,huyện tiền hải, tỉnh thá...
Đơn vị: trung đoàn 4, sư đoàn 7, quân đoàn 4
Hy sinh: mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >