khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phùng Thế Vinh(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1951
Quê quán: Thôn Tự Cường, xã Tam Cường- H.Tam N...
Đơn vị: MTD THEO GIẤY BÁO TỬ ht 2/1969 là: 63410 IS Gốt Hà Tây
Hy sinh: Mặt Trận Phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >