khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Đức Khổn
Ngày sinh: 1938
Quê quán: Ngõ Quan - xã Hiển Khánh - huyện Vụ bả...
Đơn vị: Đại đội 11- Tiểu đoàn 9 KT
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >