khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Sửu
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Xã Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Xã Li...
Đơn vị: Đại đội 7 -Tiểu đoàn 20 KB.
Hy sinh: Mặt trận phía Nam.

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >