khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đào Quang Huy
Ngày sinh: 1942
Quê quán: xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà ...
Đơn vị: C2, D7, E16,(KB) Công trường 9 (Sư đoàn 9, quân đoàn 4)
Hy sinh: mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >