khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Tiếp
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Thôn Bầu-Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 4-KB
Hy sinh: Trà Thanh (không rõ ở đâu)

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >