khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Toản
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Số 127 phố Trung Quốc - Tiểu khu 15 - H...
Đơn vị: Tiểu đoàn 530 - Trung đoàn S - Tiểu đội 11 - Trung đội 4 - Đại đội 3 - A11B4C3D530Đ5
Hy sinh: Mặt trận phía Nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >