khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tẹo(Bí danh: Nguyễn Văn Tẻo)
Ngày sinh: 1935
Quê quán: Tầm Xá - Đông Anh - Hà Nội Tầm Xá - Đ...
Đơn vị: 69KN
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >