khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đinh Ngọc Đương
Ngày sinh: 1947
Quê quán: xã Tân Dĩnh-huyện Lạng Giang-tỉnh Bắc ...
Đơn vị: tiểu đoàn 8-trung đoàn 209-sư đoàn 312
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >