khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Cao Xuân Lữ
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Quỳnh Hồng - Quỳnh Phụ - Thái Bình Qu...
Đơn vị: 86500 - IKC1 - Z31
Hy sinh: Tai mặt trận phía nam ( nơi hy sinh gần khu vực sông vàm cỏ đông)


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >