khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Quang Thành
Ngày sinh: 1940
Quê quán: Xã Đông Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải...
Đơn vị: Tiểu đoàn 27 KB
Hy sinh: mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >