khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Văn Bái (Phạm Ba Bái)
Ngày sinh: 1948
Quê quán: thôn An nhân - Thành lợi - Vụ Bản - Hà N...
Đơn vị: tiểu đoàn 3 - trung đoàn 148 - sư đoàn 31
Hy sinh: mặt trân phía tây cánh đồng chum xiêng k

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >