khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Lẫy(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Thôn Khê Than - Duy Tân- Ân Thi - Hưng Yên ...
Đơn vị: Tỉnh đội Quảng Ngãi - KN
Hy sinh: Thôn 2 - xã Bình Định - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >