khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Hiệp Hoà- Hà Bắc Xã Thanh Vân- Hiệp Ho...
Đơn vị: D300 - KB
Hy sinh: Mặt trận phía nam(tại Trường quân chính Tây Ninh)

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >