khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Phúc Mỹ
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Đống Long- Hoà Lâm(Lam Sơn)- Ứng Hoà- H...
Đơn vị: 866-F316 BTL959
Hy sinh: Cánh ĐỒNG Chum -xiềng khoảng-Thượng Lào- Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >