khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Xuân Bộ
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã Xuân Thịnh - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh...
Đơn vị: Trung đoàn 812 - Quân khu 4
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >