khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Hồng Chiêng
Ngày sinh: 1941
Quê quán: THÔN 9, XÃ THIỆU KHÁNH, HUYỆN THIỆU HÓA...
Đơn vị: ĐẠI ĐỘI 9 TIỂU ĐOÀN 966 KT
Hy sinh: MẶT TRẬN PHÍA NAM

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >