khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hữu
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Hòa phong - Mỹ hào - Hưng Yên ...
Đơn vị: Thuộc đại đôi 15 - Trung đoàn 3 - sư đoàn 10
Hy sinh: Đắc to - kontum

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >