khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Ngọc Ninh (ngô Đình Ninh)
Ngày sinh: năm 1947
Quê quán: Xã Bình Thuận - Đại Từ - Bắc Thái ...
Đơn vị: C12 - D3 - E246 - QK Việt Bắc / D5 E12 F3 (QK5)
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >