khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Bùi Tiến Dũng
Ngày sinh: 1956
Quê quán: Phương Thượng, Phương Chiểu, huyện Phù...
Đơn vị: Tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 5, trung đoàn
Hy sinh: chiến trường Tây Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >