khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Hưng(Bí danh: Nguyễn Hảo Cừu)
Ngày sinh: 15/01/1953
Quê quán: Xã Hải Thịnh, huiyện Hải Hậu, Nam Đ...
Đơn vị: C11, D3, E24 Kt
Hy sinh: Mặt trân phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >