khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Xuân Nhánh(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1937
Quê quán: Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương ...
Đơn vị: KN
Hy sinh: Thuộc Quân Khu 5

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >