khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nông Văn Phong
Ngày sinh: 1945
Quê quán: xã Danh Sỹ, Thạch An, Cao Bằng ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 80 thuộc KN
Hy sinh: mặt trận phía Nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >