khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vương Quốc Chừng(Bí danh: Không có)
Ngày sinh: 1942
Quê quán: Thôn Khuê Liễu - Xã Tân Hưng - Huyện Gi...
Đơn vị: E bộ 48 - sư 320
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: