khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Mai Văn Nhuận
Ngày sinh: 15/02/1955
Quê quán: Đông La - Đông Hưng - Thái Bình ...
Đơn vị: Tiểu đội trinh sát ban tham mưa tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư 324 quân khu Bình Trị Thiên
Hy sinh: Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: