khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Bùi Đức Hinh(Bí danh: Không)
Ngày sinh: năm 1941
Quê quán: Hải Phòng Thôn Đống Khê Xã Đồng Hòa ...
Đơn vị: Đại đội 1 Tiểu đoàn 4 KT
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: