khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Khánh Tiên - Yên Khánh - Ninh Bình...
Đơn vị: đại đội 20, Trung đoàn 174, Sư 316
Hy sinh: Bản Ban - Xiêng Khoảng - Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: