khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Hà
Ngày sinh:
Quê quán: Xã Trung Châu- huyện Đan Phượng tỉnh H...
Đơn vị: Trung đoàn 164 DII Quân khu 4 thuộc mặt trận B5 Pháo mặt đất
Hy sinh: Xã Hải Lệ huyện Hải Lăng Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: