khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Huơng
Ngày sinh: 1945
Quê quán: Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Tây (Hà Nội mới...
Đơn vị: c12/d9/e209/f7 Sư đoàn 7, Quân đoàn 4
Hy sinh: Măng Cải, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: