khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Tiến Đề
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã Kỳ Châu. Huyện Kỳ Anh. Tỉnh Hà Tĩn...
Đơn vị: Chính trị viên đại đội 2. Tiểu đoàn 1. Trung đoàn 27
Hy sinh: Mặt Trận Quãng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: