khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Sáu(Bí danh: không có)
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Điện Quang- Điện Bàn- Quảng Nam Đà N...
Đơn vị: c13, e1, f2
Hy sinh: Thôn 5, Kỳ Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: