khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Văn Huân(Bí danh: không có)
Ngày sinh: 1939
Quê quán: Phia Hồng - Khâm Thành - Trùng Khánh - Cao ...
Đơn vị: NB( Đội 571 Quân khu 7)
Hy sinh: mặt trận phía nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: