khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Thắng
Ngày sinh: 1945
Quê quán: Nhân Chính, TỪ Liêm, Hà Nội Nhân Chính,...
Đơn vị: Trung đoàn 251 - đoàn 559
Hy sinh: km8 + 200 đường 35A


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: