khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Huy Ba
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Đông Sơn- Chương Mỹ- Hà Tây ...
Đơn vị: Sư đoàn 320B- Quân đoàn 2,Quân Đoàn 3. Tiểu đoàn 496
Hy sinh: Mặt Trần Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: