khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Việt
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Xã Đa Mai - Thị xã Bắc Giang - tỉnh Bắ...
Đơn vị: C14 - E28 - F10 - Quân đoàn 3
Hy sinh: Đỉêm cao 601 Võ Định Kon Tum


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: