rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Quang Ngôn
Ngày sinh: 1968
Quê quán: An Trú,Triệu Tài(Triệu Vinh),Triệu Phong,...
Đơn vị: Bộ Chỉ Huy Quân Sự Bình Trị Thiên
Hy sinh: Nằm bên sông a sáp thuộc tỉnh salavang của bạn lào


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: