rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Huân
Ngày sinh: 1933
Quê quán: Thôn Vị Khê - xã Liên Vị - huyện Yên H...
Đơn vị: Tiểu đoàn 18 - Trung đoàn 127
Hy sinh: Mặt trận phía Nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: