khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Xã Thành Kim-Huyện Thạch Thành- Tỉnh Than...
Đơn vị: E320
Hy sinh: Mặt trận phía Nam


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: