khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Nguyên Lý(Bí danh: Trần Thanh Lý - Trần Văn Lý)
Ngày sinh: 6/10/1946
Quê quán: Xã Hồng Bàng - huyện Yên Mỹ - Tỉnh H...
Đơn vị: F304B
Hy sinh: Mặt trận phía Nam


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: