khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Văn Đọc
Ngày sinh: 1949
Quê quán: xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, Thành p...
Đơn vị: Tiểu đoàn Cát bi 342
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: