khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đinh Mạnh Thắng
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Trằm Mè - Ba Trại - Ba Vì - Hà Tây Ba Tr...
Đơn vị: C64 D6 E12 F3
Hy sinh: Cầu Suối Vối - An Khê - Gia Lai (trước là Bình Định)

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: