rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đinh Văn Phúc
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (Gia khánh cũ),...
Đơn vị: Thuộc KN hòm thư 749410 T 20
Hy sinh: mặt trận tỉnh Quảng Nam


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: