khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Lăm
Ngày sinh: 1931
Quê quán: Quảng Ngãi...
Đơn vị: Cục hậu cần Quân khu 5
Hy sinh: Tại chiến trường Đắc Boxc - Kon Tum

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: