rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Văn Chiên
Ngày sinh: 1944
Quê quán: Xã Yên Thành - Huyện Yên Mô - Tỉnh Hà N...
Đơn vị: Trinh sát
Hy sinh: Mặt trận Nam Lào


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: