khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Duy Đối
Ngày sinh: 1945
Quê quán: Thôn : Đồng Ý, xã Việt Dân, huyện Đô...
Đơn vị: C4 - KH (C4, K1, BT35, QK Trị Thiên)
Hy sinh: Km6 - Đường 35 (đường tránh 35 từ rừng thông A Túc ( Lào ) đi vòn và đơn vị cũng gọi là Binh trạm 35

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: