rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Đình Đác (Đắc)
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Xã Anh Sơn - Huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh h...
Đơn vị: Trường Quân Chính b3
Hy sinh: Trường quân chính B3


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: