khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Thế Phú
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Thôn Long Cầu - Xã Đoàn Đào - Huyện Ph...
Đơn vị: Đại đội 10- KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: