khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Dương
Ngày sinh: 1941
Quê quán: xã Cao Minh-huyện Vĩnh Bảo- tp Hải Phòng...
Đơn vị: NB
Hy sinh: mặt trận phía nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: