khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Quang Minh
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Xóm Bắc Sơn, thôn Thượng Đồng, xã Yên...
Đơn vị: Đội điều trị 204 Cục Hậu cần B5
Hy sinh: Tỉnh Quảng Trị (Cam Lộ)

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: