khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tiên Anh Tần
Ngày sinh: 22/8/1952
Quê quán: Bạch Đằng - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải...
Đơn vị: Tiểu đội 9 - đại đội 10 - tiểu đoàn 6 - trung đoàn 2 hoặc 165 - sư đoàn 312
Hy sinh: Chốt Động Toàn - Tích Tường - Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: