khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Ngọc Sáng
Ngày sinh: 17/8/1953
Quê quán: xã Mỹ Hưng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam ...
Đơn vị: Ban quân lực tỉnh đội thủ dầu một,thuộc P2
Hy sinh: xã Tam Lập huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: