rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Thể
Ngày sinh: 1939
Quê quán: xã sơn mỹ_huyện hương sơn_tĩnh hà tĩn...
Đơn vị: thuoc đơn vi KN_lúc sông ở hòm thư20-731 GM an giang(.chính tri viên)
Hy sinh: mặt trận phía nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: