rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Văn Uông
Ngày sinh:
Quê quán: Phú Thủy- Lệ Thủy Quảng Bình ...
Đơn vị: KBM, cấp bậc Trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó
Hy sinh: Mặt trận phía nam


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: