khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Niên
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Tân Thượng - Tân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩ...
Đơn vị: 1450 - Đại đội 19 - Trung đoàn 1
Hy sinh: Quảng Trị


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: