khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Đình Tân
Ngày sinh: 1942
Quê quán: Thanh Văn - Thanh Chương - Nghệ An Nghệ An...
Đơn vị: E270 đặc công
Hy sinh: Sân bay tây lộc - thừa thiên huế


Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: