khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Đoát(Bí danh: Không)
Ngày sinh: Tháng 3 - 1958
Quê quán: Giao Tân - Xuân Thuỷ - Nam Định ...
Đơn vị: Đại đội 10 - Tiểu đoàn 6 - Trung đoàn 20 - Sư đoàn 4 - Quân khu 9
Hy sinh: Chiến trường Tây Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập(*)
Mật khẩu(*)
Nhập lại mật khẩu(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Email(*)