rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Khắc Diện(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1945
Quê quán: Xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, Vĩnh Ph...
Đơn vị: thuộc KHP
Hy sinh: Tỉnh Quảng Trị


Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm liệt sĩ:
(Nhập họ, tên cần tìm)
Xem theo:
STT
Ảnh
Danh sách tìm kiếm
Ngày đăng
57858 £ Đặng Đình Ngọc nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đặng Đình Tạo 28/08/2014
57855 £ Nguyễn Đồng Dũng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đồng Cây 28/08/2014
57854 £ Phạm Hồng Phú nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Hỷ 28/08/2014
57853 £ TrƯƠng VĂn HẬu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trương Quang Đạo 28/08/2014
57852 £ Đặng Trường An nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đặng Minh Tâm 28/08/2014
57850 £ Trịnh Mai Anh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trịnh Việt Hòa 28/08/2014
57848 £ Nguyen Thi Ty nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lưu Kim Tĩnh 28/08/2014
57847 £ Trần Khắc Trung nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Khắc Giới 28/08/2014
57845 £ Bùi Văn Thủy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Chúc(Bí danh: Bùi Văn Trúc) 28/08/2014
57844 £ Nguyễn Văn Công nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tư 28/08/2014
57842 £ An Thị Thanh Hương nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Quắm 28/08/2014
57839 £ Mai Thị Huệ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Mai Đình Đãi 28/08/2014
57838 £ Nguyễn Đình Luận nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hương 28/08/2014
57837 £ Nguyễn Việt Dũng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Loan 28/08/2014
57836 £ NguyỄn Duy HƯng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Phan 28/08/2014
57834 £ Bùi Thị Quý nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Bính 28/08/2014
57833 £ Cháu Ba Duy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nông Văn Phong 21/08/2014
57832 £ Phạm Văn Phước nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Ngãi 21/08/2014
57831 £ Lã Văn Triền nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lã Trung Tư 21/08/2014
57830 £ Nguyễn Minh Đức nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Bá Mỵ 21/08/2014
57827 £ Nguyễn Văn Giáp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Đình Vũ 21/08/2014
57826 £ Đào Nam Cường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đào Văn Chấp 19/08/2014
57825 £ Phạm Thị Trình nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Chí Nhường 19/08/2014
57821 £ NguyỄn Minh PhƯỢng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Ngô Xuân Huệ 19/08/2014
57819 £ Lê Hồng Thái nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Đào 19/08/2014
57818 £ Nguyen Xuan Truong nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyen Ngoc Huong 16/08/2014
57817 £ Vũ Thị Hạnh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Viết Thanh 16/08/2014
57816 £ Nguyễn Thị Hòa nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trương Hồng Quyền 16/08/2014
57815 £ Trần Thị Xuân Thu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Hán 16/08/2014
57814 £ Phạm Văn Giang nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Văn 16/08/2014
57813 £ Nguyễn Văn Được nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Độ 16/08/2014
57812 £ Nguyễn Thị Ánh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Đình Đằng 16/08/2014
57810 £ đào Hữu Hóa nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đào Văn Nạp 14/08/2014
57809 £ Nguyễn Văn Quang nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh 14/08/2014
57808 £ Nguyễn Thị Ngọc Thủy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Trình 14/08/2014
57806 £ Nguyễn Văn Sinh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Sính 14/08/2014
57803 £ Nguyễn Trường Long nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Cao Lai Vân 12/08/2014
57796 £ Hoàng Thu Thủy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Đình Lan 12/08/2014
57795 £ Cao Đức Trường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Cao Đức Lập(Bí danh: Cao Văn Mông) 12/08/2014
57794 £ Trần ân Thái nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Chí Yêng 12/08/2014
57790 £ Cao Đình Kỷ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Bình 12/08/2014
57789 £ Lương Thị Thúy Nga nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lương Văn Đeng(Bí danh: Huệ) 12/08/2014
57788 £ Nguyễn Văn Cường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Duy Xuyền 12/08/2014
57787 £ Vũ Thị Huệ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Văn Tiễu 12/08/2014
57786 £ Nguyễn Xuân Truờng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huơng 12/08/2014
57785 £ Đào Xuân Thủy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đào Hồng Lĩnh 12/08/2014
57784 £ Võ Thị Nga nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Võ Hữu Nhường ( ở Nhà Tên Võ Văn Nhường) 07/08/2014
57782 £ Đào Thị Uyên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Thanh Tùng 07/08/2014
57781 £ Bùi Đình Cát nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Đình Dục 07/08/2014
57780 £ Lê Kim Dần nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Kim Thịnh 07/08/2014
57779 £ Đỗ Văn Tám nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đỗ Thanh Yên 07/08/2014
57777 £ Nguyễn Lê Thanh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Bỉnh 07/08/2014
57776 £ Nguyễn Danh Hiển nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đinh Vinh 07/08/2014
57775 £ Nguyễn Danh Hiển nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đinh Khuông 07/08/2014
57773 £ Nguyễn Thành Nam nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh 12/08/2014
57771 £ Lê Thị Tâm nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Anh Kiểm 12/08/2014
57770 £ Lưu Viết Hồng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lưu Viết Nghĩa 12/08/2014
57769 £ Đỗ Văn Tăng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đỗ Xuân Thắng 12/08/2014
57768 £ Trần Văn Thành nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Cường 12/08/2014
57765 £ Phạm Đức Tuyên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Bỉnh 12/08/2014
< Trang trước   1 2 3 4 5 6 7 ... 431   Trang sau >