rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Huân
Ngày sinh: 1933
Quê quán: Thôn Vị Khê - xã Liên Vị - huyện Yên H...
Đơn vị: Tiểu đoàn 18 - Trung đoàn 127
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm liệt sĩ:
(Nhập họ, tên cần tìm)
Xem theo:
STT
Ảnh
Danh sách tìm kiếm
Ngày đăng
57972 £ Vũ Công Chiêm nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Tiến Dự 23/10/2014
57971 £ Ngô Văn Quang nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Ngô Duy Long 23/10/2014
57969 £ Phạm Văn Ngung nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hữu 23/10/2014
57967 £ Trần Huy Hoàng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Huy Hướng 23/10/2014
57966 £ Nguyễn Bá Việt nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lương Ngọc Đài 23/10/2014
57965 £ Đinh Văn Tuyền nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Văn Chiêm 23/10/2014
57964 £ Đinh Văn Tuyền nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Hồng Dậu 23/10/2014
57962 £ Hà Phúc Toàn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hà Trọng Tá 16/10/2014
57960 £ Lê Văn Minh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Hiệp 16/10/2014
57957 £ Phạm Quang Cường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Khắc Lượng 16/10/2014
57954 £ Lưu Viết Tráng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lưu Đình Phiệt 14/10/2014
57953 £ Nguyễn Hóa Phúc nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Viết Thái 14/10/2014
57951 £ Phạm Thị Xuyến nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Khẩn 14/10/2014
57950 £ Phạm Thị Xuyến nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Đức Thành 14/10/2014
57949 £ Nguyễn Huy Quý nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Bá Dần 14/10/2014
57948 £ Quách Văn Viết nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Quách Đức Mỹ 14/10/2014
57947 £ Dương Văn Cường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Dương Văn Ấp 14/10/2014
57945 £ Bùi Nhs Quang nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Đình Liễu ( Hoàng Đình Liễn) 14/10/2014
57943 £ Lê Văn Tuất nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Đạo 07/10/2014
57942 £ Bùi Văn Lưu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Trung (Bùi Văn Xế) 07/10/2014
57940 £ Đỗ Đức Lịch nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đỗ Văn Thái(Bí danh: Đỗ Hồng Thái) 07/10/2014
57937 £ Đoàn Thị Nết nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đoàn Văn Chừng 07/10/2014
57935 £ Đặng đình Đông nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đặng Đình Đác (Đắc) 07/10/2014
57932 £ Trần Thị Lan Hương nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Hữu Tư 07/10/2014
57930 £ Đỗ Huy Vang nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đỗ Huy Lương 02/10/2014
57928 £ Lê Minh Chung nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Công Chương 02/10/2014
57927 £ Phạm Tùng Tiến nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Đắc Hoạt 30/09/2014
57925 £ Lê Duy Thẳng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Cao Văn Hậu (Cao Văn Hận) 30/09/2014
57924 £ Phạm Trung Hà nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hồ 30/09/2014
57923 £ Dương Văn Kiên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Dương Văn Nụ 30/09/2014
57921 £ Phạm Đức Quân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Ngọc Mùi 27/09/2014
57918 £ Lại Thị Liên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trịnh Đình Chương 27/09/2014
57917 £ Vũ Văn Tuyên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Từ Ngọc Lâm 27/09/2014
57916 £ Nông Xuân Yêm nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nông Văn Thắng 27/09/2014
57914 £ Ma Khánh Toàn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Ma Văn Nhói 27/09/2014
57912 £ Nguyen Phuc Dat nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyen Van Cuong 27/09/2014
57911 £ Trầ Văn Tuân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thức 27/09/2014
57909 £ Vũ Thị Lý nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Sóc 27/09/2014
57907 £ Ngô Thị Thu Hằng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đặng Quốc Bản 18/09/2014
57906 £ Nguyễn Đình Bình nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến 18/09/2014
57905 £ Tống Văn Hiếu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Tống Văn Phương 18/09/2014
57904 £ Bùi Văn Miêng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Hạng 18/09/2014
57903 £ Đinh Thị Cúc nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Văn Xuân 16/09/2014
57900 £ Nguyễn Văn Vỵ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đặng Văn Cao 16/09/2014
57898 £ Bùi Văn Điều nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Đình Nhâm 16/09/2014
57897 £ Lê Văn Dũng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Hùng 16/09/2014
57894 £ Nguyễn đức Lưu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Công Quắc 16/09/2014
57893 £ Nguyễn Xuân Thành Quân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Liêu 16/09/2014
57892 £ Dương Đình Đại nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đình Bình (Dương Bình) 16/09/2014
57891 £ Dương Đình Đại nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đình Hào 16/09/2014
57890 £ Nguyễn Văn Tiến nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Phiên 11/09/2014
57886 £ Trần Thị Xinh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Quang Đạo 11/09/2014
57884 £ Trần Phú Tài nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Kính 09/09/2014
57882 £ Phan Duy Thành nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Tước 08/09/2014
57880 £ Nguyễn Thanh Toàn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Phúc Đoài 08/09/2014
57879 £ Nguyễn Văn Bằng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Toán Đương 08/09/2014
57878 £ Nguyễn Thị Xuân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng 08/09/2014
57877 £ Nguyễn Thị Xuân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến 08/09/2014
57876 £ Duong Sau Luc nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Duong Thanh Binh 08/09/2014
57875 £ Đoàn Thị Hoài nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đoàn Văn Diên 08/09/2014
< Trang trước   1 2 3 4 5 6 7 ... 439   Trang sau >