khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đới Khắc Hiếu
Ngày sinh: 11/12/1949
Quê quán: xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng - tỉn...
Đơn vị: F 304
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Nhắn tìm phần mộ Liệt sĩ  Võ Nguyên Trọng

 Liệt sĩ:  Võ Nguyên Trọng
 Ngày sinh:  18-09-1952
 Quê quán:  Đức Nhuận - Mộ Đức - Quảng Ngãi
 Đơn vị:  E46
 Hy sinh:  05-06-1972 Dương Hòa - Kiên Lương - Kiên Giang
  Ai biết phần mộ Liệt sĩ Võ Nguyên Trọng ở đâu xin vui lòng báo tin cho chúng tôi theo địa chỉ:
   Địa chỉ: P 1501 - 17T4 - Khu Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội
   Điện thoại:  04-2513251
   Email:   ek@hn.vnn.vn
   Thông tin thêm:  

 

Khi liên hệ với chúng tôi, thân nhân liệt sĩ xin vui lòng chuẩn bị sẵn giấy báo tử của liệt sĩ.

Khi liên hệ với chúng tôi, thân nhân liệt sĩ xin vui lòng photo sẵn giấy báo tử của liệt sĩ.Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp, xin vui lòng tải từ đây.

mật ong nguyên chất