khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vương Quốc Chừng(Bí danh: Không có)
Ngày sinh: 1942
Quê quán: Thôn Khuê Liễu - Xã Tân Hưng - Huyện Gi...
Đơn vị: E bộ 48 - sư 320
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Long An, Nghệ An

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(10/10/2006 12:07:59 AM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Kon Tum

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 11:12:13 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Lâm Đồng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 11:08:31 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Lạng Sơn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 10:56:01 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Lai Châu

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 10:50:39 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 10:45:37 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 10:41:03 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang Tp. Hà Nội

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 7:42:14 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Hà Giang

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 7:38:21 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 7:33:58 PM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Gia Lai

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 12:47:43 AM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Cao Bằng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 12:40:43 AM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại tỉnh Đồng Tháp

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 12:32:04 AM)

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Bình Dương

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474
(9/10/2006 12:24:01 AM)
< Trang trước   1 ... 17 18   Trang sau >