rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: NguyỄn NgỌc SƠn
Ngày sinh: 1950
Quê quán: thôn Dương Huệ-xã Cẩm Phong-Huyện Cẩm...
Đơn vị: Đại đội 21-Trung Đoàn 3 -Sư Đoàn 5
Hy sinh: Miền Đông Nam Bộ-TÂY NINH


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước   1   Trang sau >