rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: NGUYỄN TẤT THÀNH
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã Diễn Liên Huyện Diễn Châu Tỉnh Ngh...
Đơn vị: C6-D5-K5 e19 f968 Qk4
Hy sinh: Bản Cooc Mum Thị xã Xa La Van Nước bạn L

< Trang trước   1   Trang sau >