khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Sỹ Đại
Ngày sinh: 8/1949
Quê quán: Khu phố 1 - Thành phố Vinh - Nghệ An ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 279. KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

< Trang trước   1   Trang sau >