khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Long
Ngày sinh: 1952
Quê quán: xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Thái Nguy...
Đơn vị: Tiểu đoàn 27, sư đoàn 305 đặc công
Hy sinh: Mặt trận Long Chẹn-Lào


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước   1   Trang sau >