khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Quang Dũng
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Thị trấn thất khê huyện tràng định ,t...
Đơn vị: Đại đội 1, tiểu đoàn 63, trung đoàn 95
Hy sinh: Tại đường 14 khu 4 gia lai


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước   1   Trang sau >