khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Minh Giám
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Xã Phương Trung-huyện Thanh Oai-tỉnh Hà S...
Đơn vị: Tiểu đoàn 17 - trung đoàn 1 - Sư đoàn 5
Hy sinh: Không pông chàm - campuchia


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước   1   Trang sau >