rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Tấn
Ngày sinh: 1954
Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Ngh...
Đơn vị: Đại đôi 3, D3, E2, F3, KN
Hy sinh: Mặt trận phía Nam


Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước   1   Trang sau >