rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đăng Uyển(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 23/7/1948
Quê quán: Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa ...
Đơn vị: 08 thuộc KH
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

< Trang trước   1   Trang sau >