khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Nhật
Ngày sinh: 1946
Quê quán: An lão- Hải Phòng An lão - Hải phòng Hả...
Đơn vị: sư 2 Trung đoàn 31- tiểu đoàn 4
Hy sinh: Hòn Chiêng, Quế Sơn, Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước   1   Trang sau >