rao vat mien phi

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Văn Ký
Ngày sinh:
Quê quán: tân việt yên mỹ Hưng Yên...
Đơn vị: chiến sĩ C22 huyện đội yên mỹ
Hy sinh: đường 39

< Trang trước   1   Trang sau >