khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Khánh
Ngày sinh: 1955
Quê quán: Thụy Lương - Thụy Anh - Thái Bình ...
Đơn vị: Đại đội 42 - Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 12 - Sư đoàn 3
Hy sinh: Bắc chân đèo Bằng Lăng, Ân Tường, Hoài Ân, Bình Định


Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm anh Chất – quê Thanh Hóa là y tá

(18/07/2011 21:35:56 PM) Năm 1969, tôi là nhân viên cơ yếu, được trên điều đi công tác mặt trận Biên Hòa Bà Rịa. Trên đường đi bị sốt rét ác tính và chết lâm sàng đã được đồng chí Chất quê Thanh Hóa là y tá của trạm giao liên K7,K8 thuộc B2 cứu chữa.

Tôi tên là Trần Hậu Cự, quê quán Hà Tĩnh là cựu chiến binh, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1969, tôi là nhân viên cơ yếu, được trên điều đi công tác mặt trận Biên Hòa Bà Rịa. Trên đường đi bị sốt rét ác tính và chết lâm sàng đã được đồng chí Chất quê Thanh Hóa là y tá của trạm giao liên K7,K8 thuộc B2 cứu chữa.

Nay anh Chất ở đâu điện thoại cho em theo số máy 0913159506 hoặc số 0839670978

Trần Hậu CựÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)