khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Mậu Tá
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Đông Phú, Đông Sơn, Thanh Hóa Đông Phú...
Đơn vị: C20 KH
Hy sinh: mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 117 liệt sĩ thuộc sư đoàn 304 đang yên nghỉ tại nghĩa trang huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (03)

(2/10/2007 9:41:40 PM) Danh sách do Trung tâm thu thập từ sư đoàn 304. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Marin 0918232405

STT

Họ tên

Nguyên quán

Đơn vị

81

Phạm Lưu Vinh

Nghĩa Nam, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

82

Trần Văn Diên

Trực Thắng, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

 

83

Lại Trọng Tài

Liên Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

 

84

Phạm Hồng Nhuận

Đông Tân, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

 

85

Nguyễn Trần Cừ

Liêm Thuận, Thanh Liêm, Nà Nam Ninh

 

86

Trần Văn Thức

Liêm Trung, Thanh Liêm, Hà Nam

 

87

Nguyễn Văn Dũng

Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam

 

88

Trần Văn Tiếp

Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Hà Nam

 

89

Nguyễn Văn Độ

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

90

Lê Văn Cùi

Nhân Kháng, Lý Nhân, Hà

Trung tâm MarinÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)