khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Quang Tạo
Ngày sinh: 1950
Quê quán: xã Giao An- huyện Xuân Thủy Nam Định...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt trận phía Nam