khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Văn Ba
Ngày sinh:
Quê quán: Thôn Bắc Hải - Xã Xuân Trung - Huyện Xu...
Đơn vị: D7 - E2 - D2
Hy sinh: Rạch Giá

Tìm kiếm

Đăng nhập

Thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt

(12/3/2008 9:39:42 PM) Tôi muốn biết thủ tục và mức được hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt.

Bạn Phạm Văn Định, ở địa chỉ email: phamdinh1978@yahoo.com hỏi: Tôi muốn biết thủ tục và mức được hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt.
Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính, ngày 29 tháng 01 năm 2008 về hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

- Thăm viếng mộ liệt sĩ:

+ Về thủ tục: Căn cứ vào giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ và đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

+ Mức hỗ trợ: Thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá 03 người, mức chi cụ thể như sau:

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú: hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ.

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng: Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang nơi an táng liệt sĩ về nơi cư trú. Hỗ trợ tiền ăn mức 50.000 đồng/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sĩ, cụ thể: Dưới 500 km: không quá 03 ngày; Từ 500 km đến dưới 1.000 km: không quá 05 ngày; Từ 1.000 km đến dưới 1.500 km: không quá 07 ngày; Từ 1.500 km đến dưới 2.000 km: không quá 09 ngày; Từ 2000 km trở lên: không quá 11 ngày.

- Di chuyển hài cốt liệt sĩ

+ Về thủ tục: Khi di chuyển hài cốt liệt sĩ, đối tượng được qui định tại mục I Thông tư này phải có giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú; Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ căn cứ vào giấy đề nghị của thân nhân liệt sĩ và giấy giới thiệu của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết việc di chuyển, xác nhận hài cốt đã được di chuyển và hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ.

+ Về mức hỗ trợ: Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại như mức độ thăm viếng mộ liệt sỹ; ngoài ra được cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nơi đang an táng hài cốt liệt sĩ hỗ trợ 2.000.000 đồng để cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ.

www.cpv.gov.vn



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)