khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Văn Bình
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Tân Cầu, Tân Yên, Bắc Giang ( Hà Bắc c...
Đơn vị: C7- D708- E49. Đoàn đi B 2032
Hy sinh: Cà Tum, Tây Ninh

Tìm kiếm

Đăng nhập

Hỏi: Hiện nay Nhà nước đã có những chính sách quan tâm chăm lo các nạn nhân chất độc màu da cam như thế nào?

(19/1/2006 5:14:20 PM) Hỏi: Hiện nay Nhà nước đã có những chính sách quan tâm chăm lo các nạn nhân chất độc màu da cam như thế nào?

Trả lời: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đối với người tàn tật nói chung và nạn nhân chất độc màu da cam nói riêng, thông qua ban hành các văn bản qui phạm pháp luật qui định chính sách, trách nhiệm của Nhà nước, xã hội đối với các đối tượng này. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Người tàn tật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định quy định chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả CĐHH ( Quyết định 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000; Quyết định 120/2004/QĐ-TTg ngày 5/7/2004), chế độ trợ giúp hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả CĐHH ( Quyết định 16/2004/QĐ-TTg ngày 5/2/2004 ). Mức trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho các đối tượng này cũng được nâng dần lên, cụ thể là: mức trợ cấp thấp nhất tại cộng đồng từ 45.000 lên 65.000 đồng, đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả CĐHH tăng từ 100.000 đồng lên 300.000 đồng, và 48.000 đồng lên 85.000 đồng. Ngoài ra các đối tượng này còn được trợ giúp về học văn hoá, chăm sóc sức khoẻ, học nghề tạo việc làm và vay vốn để sản xuất, kinh doanh, xoá đói giảm nghèo.


Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg ngày 27/4/2004 về kế hoạch khắc phục hậu quả CĐHH giai đoạn 2004-2010.
Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện chính sách, một số địa phương chưa thật quan tâm đúng mức, chưa có được giải pháp cụ thể hữu ích hỗ trợ học văn hoá, học nghề tạo việc làm, phát triển các tổ chức tự lực của Người tàn tật và tổ chức vì người tàn tật, chưa bố trí đủ kinh phí để thực hiện chính sách. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường kiểm tra các địa phương cơ sở, đồng thời đề nghị Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách này tại địa phương.Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)