khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Võ Đại Du (tức Doãn)(Bí danh: Doãn)
Ngày sinh: 1927
Quê quán: An Nông- Lộc Bổn-Phú Lộc-Bình Trị Thi...
Đơn vị: Trung đoàn 4- chức vụ:trưởng ban quân khí
Hy sinh: Chưa rõ

Tìm kiếm

Đăng nhập

Hỏi :Về những vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 69/2003/NĐ-CP

(19/1/2006 5:09:47 PM)

      Theo qui định tại tiết b-3 điểm 1 Mục I của Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ bao gồm “một trong những người có tên được ghi trong danh sách của gia đình được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến mà chưa được hưởng trợ cấp”.
      Văn bản số 885/LĐTBXH-TBLS ngày 26/3/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã giải thích rõ: Nếu “trong danh sách của gia đình được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Bằng Huân chương Kháng chiến có ghi tên 2 người thì một người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nếu đủ điều kiện là người có công giúp đỡ cách mạng.., trường hợp người đang hưởng trợ cấp chết thì một trong những người có tên trong danh sách hoặc người có tên trong Bằng Huân chương Kháng chiến đủ điều kiện tiếp tục được hưởng trợ cấp hàng tháng”.
      2/. Về đối tượng được áp dụng chế độ trợ cấp theo qui định tại Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ:
      Đối với vấn đề này, văn bản số 885/LĐTBXH-TBLS ngày 26/3/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã giải thích rõ:
      “Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện đối với người dân đã trực tiếp giúp đỡ cách mạng được khen tặng Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công, Bằng Có công với nước hoặc Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, đủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng”.
      “Bằng Huân, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình có 3 con trở lên tòng quân; gia đình cho bộ đội, cơ quan mượn làm nhà kho, trụ sở, nhà ở..; người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng các nước thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng theo qui định tại Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”.
      Như vậy, những trường hợp ở Thành phố Hà Nội là nhân dân đã được khen tặng Huy chương Kháng chiến vì thành tích “có nhà cho cán bộ, bộ đội mượn sử dụng vào mục đích kháng chiến hoặc cho nhân dân sơ tán được 5 năm trở lên trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại” không thuộc diện áp dụng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng theo qui định tại Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”.
      3/. Về vấn đề thừa kế khoản trợ cấp đối với người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 theo qui định tại Nghị định số 59/2003/NĐ-CP ngày 04/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
      Cục TBLS - NCC


[www.molisa.gov.vn]Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)